Loading...
Strategi2020-06-25T10:08:23+00:00

Tydlig Strategi + Rätt Beteende = Affär

Den största utmaningen för de flesta företag är att ha en tydlig strategi som genomförs. Vår research visar att 80% av affären är beroende av organisationens förståelse av strategin, vilket även påverkar personalens engagemang välbefinnande och resultat. Vi hjälper er med en beprövad metod på strategisk, taktisk och operationell nivå.

Lösningen till att få organisationen att prestera bättre och skapa extraordinära resultat mot uppsatta mål är att kombinera de logiska affärs- och psykologiska beteendeperspektiven.

 

Att använda verktyg och arbetssätt som möjliggör nedbrytning av mål samtidigt med aggregering av resultat och ”best-practice”.

 

Verktyg som oftast används var för sig kombineras nu i en holistisk affärs-beteende plattform som förbättrar förutsättningar för att individer, team och organisationer ska prestera bättre och må bättre. Och vi vet att det fungerar.

 

Vilka hävstänger och barriärer finns hos er för ett kraftfullare genomförande av er strategi?

Hur kan ni frigöra mer av individens och företagets potential?

Book a GAP-ANALYSIS today

BOOK

Hur går strategiarbetet till?

  • Vi startar med att ta reda på var ni är idag, ert nuläge, det hjälper vi er med genom att gå igenom vår GAP-analys baserat på leveragemodellens 12 framgångsnycklar.
  • Därefter faciliterar och vi coachar er framåt i arbetet med er visionoch hjälper er att tydliggöra de mål och delmål som krävs och vägarna, strategin, för att ta er till dem. För om ni inte vet vart ni ska spelar det ingen roll vilka vägar ni tar. Genom att sätta det i vår effektiva modell, ”Strategitemplet” samlas all denna vitala information på ett, enda blad.
  • På en dag går ni från vad som ofta känns som otydlighet, splittring och ofokus till klarhet, struktur och tydlig riktning.

Vad händer efter strategiworkshopen?

  • Efter workshopen arbetar ni själva vidare i ert företag enligt er nya strategi och målsättningar.
  • Om ni vill finns vi givetvis där för att coacha er och hjälper er aktivt att följa de genvägar just ni har för att nå målen snabbt och effektivt. Detta gör vi bl.a. genom att djupdyka och effektivt bearbeta just ert företags identifierade svaga områden utifrån de 12 nycklarna för framgång som vi hittat under vår strategidag.
  • Dessa 12 nycklar är baserade på framgångsforskning kring vad som skapar effektivitet i affärer, beteende och kommunikation (business, behaviour & brand) och återfinns i vår leveragemodell, vilken vi arbetat fram, testat och förfinat under 15 år i +200 företag

BUSINESS

Er strategi och hur ni målsätter och utvecklar affären.

AFFÄREN

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

Hur ni leder och motiverar organisationens och individernas beteende.

BETEENDET

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Hur väl ni paketerar det ni säljer och lyckas påverka köpprocessen.

VARUMÄRKET

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer
Läs mer om Leveragemodellen

LÄS MER OM VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

Strategi

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat.

Läs mer

Affärsutveckling

LeverageBusiness

Vi utvecklar er affär genom 12 framgångsnycklar som vi identifierat genom 15 års framgångsforskning. Vill du också veta genvägen till framgång?

Läs mer

Varumärke

LeverageBrand

Är ert varumärke en ”rebell”, ”härskare”, ”älskare” eller ”kompis”? Använd känslor och arketyper för att bygga starka och tydliga, vinnande varumärken.

Läs mer

Ledarutveckling

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

Organisationsutveckling

LeverageBehaviour

Frigör individens och företagets fulla potential. Skapa förutsättningar för att prestera bättre och må bättre med ökad produktivitet, optimism och motivation.

Läs mer