Loading...
Brand2020-04-06T15:48:32+00:00

Tydliga varumärken är vinnarna

Använd känslor och arketyper för att bygga starka och tydliga varumärken

Vi människor vill förstå vad varumärken står för, för att kunna skapa en relation till dem. Så grunden för ett varumärkes attraktionskraft skapas utifrån förståelsen av kundens olika behov, från de rationella och sociala till de bakomliggande känslomässiga behov som påverkar våra val.

Känslor styr ju i stor utsträckning vårt beslutsfattande. De flesta beslut fattar vi omedvetet och intuitivt (med system 1) som vi sedan medvetet motiverar (med system 2).

Eftersom starka varumärken byggs genom tydlighet och konsekvens är det viktigt att säkerställa att alla märkets ”touchpoints” och aktiviteter uttrycker den valda positioneringens känslor.

Arketyper och varumärkespersonlighet är utmärkta verktyg att göra detta utifrån. Varumärkespersonlighet är de karaktärsdrag som målgruppen ska förknippa med ditt varumärke, och är ett sätt att förmedla önskvärda emotionella associationer. Att addera en dimension till ett varumärke som produkten/tjänsten allena inte kan förmedla. En stark varumärkespersonlighet kan därför många gånger vara den avgörande och särskiljande faktorn för att skapa preferens för och lojalitet till ditt varumärke. Ett sätt att identifiera och definiera ett varumärkes personlighet som dessutom är vetenskapligt underbyggt är arketyper som baseras på den schweiziske psykologen Carl Jungs arketypteorier från första delen av 1900-talet. Arketyper kan beskrivas som karaktärer eller urtyper som alla människor, oavsett härkomst och kultur, har samma associationer till. Ett nedärvt sätt att tänka och känna. Alla våra sagor, myter och legender från världens alla hörn innehåller samma arketyper. Arketyperna är därmed en genväg till vårt associationsmönster och förenklar historieberättandet.

Detta spontana och omedvetna associationsmönster kan med fördel användas för att förmedla ett varumärkes personlighet. Den historia varje arketyp representerar, t.ex. ”hjältens”, ”rebellens”, ”kompisens” eller ”härskarens”, kan alltså lånas för att utgöra grunden för den personlighet och den historia du vill koppla till ditt varumärke.

Vi har verktygslådan för att stötta er i valet av arketyp och varumärkespersonlighet samt på ett konkret sätt inspirera och vägleda i dess påverkan på framtida utveckling av produkter/tjänster, kommunikation/design, miljöer och bemötande/relationer för alla hos er som jobbar med och ska leva varumärket i det dagliga arbetet.

Kontakta oss för att boka idag!

Brand i Leveragemodellen

I den högra delen av hjärnan (som förenklat kan kallas kreativ och intuitiv) skapas idéer. Det är här vi får insikter, hanterar färg, form, musik och ser helhet och perspektiv. Genom att arbeta med de inneboende delarna i vår kreativa del frigör vi kraft för att skapa affärsidéer, se helheter och vända på problem som vi sedan strukturellt kan arbeta med. Det är också här vi arbetar med paketeringen av ert erbjudande, er externa kommunikation och den påverkan som är grunden i all försäljning.

POTENTIAL

För att börja bygga en framgångsrik affär handlar det om att se potentialer, paketera ett erbjudande och sälja det. I denna del ser vi till vilken/vilka potentialer som finns och hur vi realiserar dessa på bästa sätt. Vi går igenom marknaden (existerande och icke existerande) och nöjer oss inte med att bara se på det som finns utan även det som inte finns.

Vi ser till konkurrenter, ser om dessa verkligen är konkurrenter eller förstärkare av vår affär. Vi studerar konsumenter och kunder och försöker på djupet förstå vilka dom är och deras behov.

PROPOSITION

Du kan ha världens bästa idé men om ingen förstår den, om den inte kommuniceras, finns den inte. Vi ser till ”the irresistable offer” och vilket värde vi adderar som gör att någon vill betala för denna fantastiska idé. Ibland har idén falnat och behöver putsas upp, ibland finns den inte och måste skapas, ibland är den bara dåligt kommunicerad. Oavsett skäl hittar vi det som gör er unika och varför någon skall bry sig.

PR

Al Ries, den gamla managementgurun sa ”PR is the needle that penetrates the brain”. PR – eller public relations är vårt samlingsnamn på allt som är publik kommunikation och utgår från hur vi kommunicerar effektivt på kundens språk. Ju mer vi förstå vad de drivs av desto lättare att kommunicera. Vi ser till hur relevant kommunikationen är idag, om den är originell (unik för er) och om den slår igenom i mediabruset (Impact). Vi kan se på förslag hur kommunikationen skall utformas och vara ett strategiskt stöd i framtagande av, och projektledning för er kommunikation.

PERSUASION

Tyvärr håller allt för många på med att sälja när det viktigaste är att få kunden att köpa, en helt annan process. Att sälja som utgår från mig som säljare tar inte hänsyn till vilken värld kunden befinner sig i. Att påverka handlar mycket mer om att förstå kundens drivkrafter, problem, oro, möjligheter och intressen. Genom en beprövad modell kan vi träna er i ett nytt och stimulerande sätt att tänka och agera som skapar mer affärer – men mindre insats i arbetet.

BUSINESS

Er strategi och hur ni målsätter och utvecklar affären.

AFFÄREN

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

Hur ni leder och motiverar organisationens och individernas beteende.

BETEENDET

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Hur väl ni paketerar det ni säljer och lyckas påverka köpprocessen.

VARUMÄRKET

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat.

Läs mer

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

LeverageAcademy

Våra liv drivs oftast framåt av vanor. Goda vanor, goda resultat, dåliga vanor… Genom våra kurser inspirerar, undervisar och tränar vi dig och ditt team att skapa bra vanor som låter dig utföra mer med mindre insats.Our lives are mostly driven by habits.

Läs mer

LeverageTalks

Fastnat? Ibland behöver vi inspireras, få nya perspektiv, finna nya idéer eller bara få en mental paus.

Vi tror på kraften i nya perspektiv för att skapa förändring till det bättre.

Läs mer