Loading...
Varumärke2020-06-18T16:38:08+00:00

Tydliga varumärken är vinnarna

Använd känslor och arketyper för att bygga starka och tydliga varumärken

Vi människor vill förstå vad varumärken står för, för att kunna skapa en relation till dem. Så grunden för ett varumärkes attraktionskraft skapas utifrån förståelsen av kundens olika behov, från de rationella och sociala till de bakomliggande känslomässiga behov som påverkar våra val.

Känslor styr ju i stor utsträckning vårt beslutsfattande. De flesta beslut fattar vi omedvetet och intuitivt (med system 1) som vi sedan medvetet motiverar (med system 2).

Eftersom starka varumärken byggs genom tydlighet och konsekvens är det viktigt att säkerställa att alla märkets ”touchpoints” och aktiviteter uttrycker den valda positioneringens känslor.

Personlighet som skapar avtryck

Arketyper och varumärkespersonlighet är utmärkta verktyg att göra detta utifrån. Varumärkespersonlighet är de karaktärsdrag som målgruppen ska förknippa med ditt varumärke, och är ett sätt att förmedla önskvärda emotionella associationer. Att addera en dimension till ett varumärke som produkten/tjänsten allena inte kan förmedla. En stark varumärkespersonlighet kan därför många gånger vara den avgörande och särskiljande faktorn för att skapa preferens för och lojalitet till ditt varumärke.

Ett sätt att identifiera och definiera ett varumärkes personlighet som dessutom är vetenskapligt underbyggt är arketyper som baseras på den schweiziske psykologen Carl Jungs arketypteorier från första delen av 1900-talet.

Arketyper – den vetenskapliga, smarta och effektiva genvägen

Arketyper kan beskrivas som karaktärer eller urtyper som alla människor, oavsett härkomst och kultur, har samma associationer till. Ett nedärvt sätt att tänka och känna. Alla våra sagor, myter och legender från världens alla hörn innehåller samma arketyper. Arketyperna är därmed en genväg till vårt associationsmönster och förenklar historieberättandet.

Detta spontana och omedvetna associationsmönster kan med fördel användas för att förmedla ett varumärkes personlighet. Den historia varje arketyp representerar, t.ex. ”hjältens”, ”rebellens”, ”kompisens” eller ”härskarens”, kan alltså lånas för att utgöra grunden för den personlighet och den historia du vill koppla till ditt varumärke.

Vi vet hur

Vi har verktygslådan för att stötta er i valet av arketyp och varumärkespersonlighet samt på ett konkret sätt inspirera och vägleda i dess påverkan på framtida utveckling av produkter/tjänster, kommunikation/design, miljöer och bemötande/relationer för alla hos er som jobbar med och ska leva varumärket i det dagliga arbetet.

Kontakta oss för att boka idag!

LÄS MER OM VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

Strategi

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat.

Läs mer

Affärsutveckling

LeverageBusiness

Vi utvecklar er affär genom 12 framgångsnycklar som vi identifierat genom 15 års framgångsforskning. Vill du också veta genvägen till framgång?

Läs mer

Varumärke

LeverageBrand

Är ert varumärke en ”rebell”, ”härskare”, ”älskare” eller ”kompis”? Använd känslor och arketyper för att bygga starka och tydliga, vinnande varumärken.

Läs mer

Ledarutveckling

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

Organisationsutveckling

LeverageBehaviour

Frigör individens och företagets fulla potential. Skapa förutsättningar för att prestera bättre och må bättre med ökad produktivitet, optimism och motivation.

Läs mer