Loading...
Tydlig Strategi – snabbaste vägen till Lönsamma affärer2020-04-06T16:16:34+00:00

9 av 10 företag misslyckas med att med full kraft genomföra sin strategi.

– Frigör individens och företagets potential genom att kombinera affärs- och beteendeperspektiven

Skärpan i strategin är tveklöst viktig, detsamma gäller ledarskapets förmåga att skapa goda förutsättningar för genomförande. Men då 80% av den potentiella affärspåverkan är beroende av organisationens förståelse av strategin, dess engagemang och välbefinnande, så är det anmärkningsvärt att insatser och allokering av resurser ofta är de motsatta.

Lösningen till att få organisationen att prestera bättre och skapa extraordinära resultat mot uppsatta mål är att kombinera de logiska affärs- och psykologiska beteendeperspektiven.

Att få strategin att vägleda de dagliga aktiviteterna genom att förbättra förutsättningarna för förståelse, engagemang och välbefinnande. Att använda verktyg och arbetssätt som möjliggör nedbrytning av mål samtidigt med aggregering av resultat och ”best-practice”.

Verktyg som oftast används var för sig kombineras nu i en holistisk affärs-beteende plattform som förbättrar förutsättningar för att individer, team och organisationer ska prestera bättre och må bättre. Och vi vet att det fungerar.

Boka en GAP-ANALYS idag

BOKA

Hur går strategiarbetet till?

  • Vi startar med att ta reda på var ni är idag, ert nuläge, det hjälper vi er med genom att gå igenom vår GAP-analys baserat på leveragemodellens 12 framgångsnycklar.
  • Därefter faciliterar och vi coachar er framåt i arbetet med er visionoch hjälper er att tydliggöra de mål och delmål som krävs och vägarna, strategin, för att ta er till dem. För om ni inte vet vart ni ska spelar det ingen roll vilka vägar ni tar. Genom att sätta det i vår effektiva modell, ”Strategitemplet” samlas all denna vitala information på ett, enda blad.
  • På en dag går ni från vad som ofta känns som otydlighet, splittring och ofokus till klarhet, struktur och tydlig riktning.

Vad händer efter strategiworkshopen?

  • Efter workshopen arbetar ni själva vidare i ert företag enligt er nya strategi och målsättningar.
  • Om ni vill finns vi givetvis där för att coacha er och hjälper er aktivt att följa de genvägar just ni har för att nå målen snabbt och effektivt. Detta gör vi bl.a. genom att djupdyka och effektivt bearbeta just ert företags identifierade svaga områden utifrån de 12 nycklarna för framgång som vi hittat under vår strategidag.
  • Dessa 12 nycklar är baserade på framgångsforskning kring vad som skapar effektivitet i affärer, beteende och kommunikation (business, behaviour & brand) och återfinns i vår leveragemodell, vilken vi arbetat fram, testat och förfinat under 15 år i +200 företag

BUSINESS

Er strategi och hur ni målsätter och utvecklar affären.

AFFÄREN

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

Hur ni leder och motiverar organisationens och individernas beteende.

BETEENDET

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Hur väl ni paketerar det ni säljer och lyckas påverka köpprocessen.

VARUMÄRKET

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer
Läs mer om Leveragemodellen