Loading...
Föreläsningar2020-06-18T16:37:43+00:00

Niklas Forser, grundare av Leverage, hjälper organisationer att frigöra sin potential, vilket leder till lönsamma affärer genom målsättningar och strategier, bättre ledarskap och tydligare kommunikation. Företag som går bra och mår bra, kort och gott. Han lyckas omvandla det som i organisationer ofta känns svårt, komplicerat och otydligt till något enkelt och självklart för alla med hjälp av insikter kring hur den mänskliga hjärnan fungerar.

”Allt företagande handlar ju om människor och idéer satta i system. Dock har de flesta en tendens att fokusera alltför mycket enbart på systemet när det kommer till företagande, det som grovt förenklat kan hänföras till den logiska delen av hjärnan. Vi glömmer bort att en stor del av våra drivkrafter kommer från vårt känsloliv, våra nedärvda beteenden och vårt grundläggande behov av social tillhörighet – känslohjärnan och den sociala hjärnan. Insikterna kring detta ger oss en förståelse kring varför vi agerar – eller inte agerar – som vi gör och hjälper oss att jobba med och inte mot hjärnan. Det ger fascinerande, kraftfulla resultat i både företag och människorna i dem!”

Exempel på föreläsningar

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Gen-vägen till framgång

Vad är egentligen hemligheten bakom världens mest framgångsrika människor och företag? Varför lyckas vissa och andra inte? Finns det genvägar till framgång? Ja det gör det! Folk i alla tider har varit intresserade av genvägar till framgång, i näringslivet likaså och med utgångspunkt från den senaste neurovetenskapen och med kunskap kring vår hjärnas specifika processer vet vi idag än mer: Det sitter i våra gener. Niklas Forser lär ut den gyllene formeln, vars tolv framgångsnycklar får företag att bli mer lönsamma, gå bra och samtidigt må bra. Lär dig jobba med hjärnan, inte mot den!

Niklas erbjuder en inspirationsföreläsning kring hur en bättre förståelse av den mänskliga hjärnan och mänskligt beteende är tätt sammankopplat med framgångsrikt företagande och lönsamhet – ”gen-vägen” till framgång helt enkelt. Det är en föreläsning som ger energi och vitamininjektioner till företag och organisationer som upplever att de står och stampar eller helt stagnerat i sin utveckling och i sitt sätt att arbeta med strategier, affärer, kommunikation, försäljning eller ledarskap. Föreläsningarna är också otroligt uppskattade och effektiva även hos företag som redan går bra, men som strävar efter mer kvalitet och effekt från de insatser de gör och mer engagemang från individerna i organisationen genom att de mår bättre.

Niklas ger publiken en wow- & aha-upplevelse samt inspiration och upplevelsen av att det som ofta verkat krångligt och svårt, faktiskt är enkelt. Med hjälp av rätt insikter och kunskap finns det faktiskt genvägar och smarta lösningar som alla kan tillämpa för att utveckla sig själva, sin organisation, sitt företag och sin affär.

Ladda ner och läs artikeln ”Gen-vägen till framgång” författad av Niklas Forser.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Hävstångseffekten

– hur du leder dig själv till ett rikare liv

Vilket beteende på individnivå och i en organisation ger mest effekt? ”Hävstångseffekten – 10 steg till ett rikare liv” är en bok i personligt ledarskap; hur du kommunicerar med dig själv är helt avgörande för hur du hanterar livet och hur det går för dig. Föreläsningen som baseras på bokens innehåll ger dig verktygen för att lyckas med detta. Den ger även ökad kunskap om vad som händer i kroppen och hjärnan vid stress och verktyg för hur du kan arbeta med stresshantering för att minska den negativa stressen och få dig och din organisation att gå bättre och må bättre. Hävstångseffekt – få mer effekt med mindre insats! Läs mer om boken.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Vi erbjuder givetvis även skräddarsydda föreläsningar inom våra expertisområden: affärsutveckling, beteende, varumärken/branding, försäljning och ledarskap mm.

Boka idag

Bokningsförfrågan

LÄS MER OM VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

Strategi

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat.

Läs mer

Affärsutveckling

LeverageBusiness

Vi utvecklar er affär genom 12 framgångsnycklar som vi identifierat genom 15 års framgångsforskning. Vill du också veta genvägen till framgång?

Läs mer

Varumärke

LeverageBrand

Är ert varumärke en ”rebell”, ”härskare”, ”älskare” eller ”kompis”? Använd känslor och arketyper för att bygga starka och tydliga, vinnande varumärken.

Läs mer

Ledarutveckling

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

Organisationsutveckling

LeverageBehaviour

Frigör individens och företagets fulla potential. Skapa förutsättningar för att prestera bättre och må bättre med ökad produktivitet, optimism och motivation.

Läs mer