Loading...
Behaviour2020-06-18T16:35:32+00:00

De flesta företag i världen har ett bra businesstänk, en ofta mycket logisk process. Det är tyvärr dock inte där de flesta affärer skapas, de skapas i de inre regionerna i hjärnan i det som kallas det limbiska systemet som hanterar känslor (amygdala) och minne (hippocampus). Det är i detta system vi bygger vanor, skapar associationer till positiva erfarenheter (pleasure) och negativa (pain) och som i stor utsträckning styr våra liv. Detta system är ett resultat av alla de erfarenheter vi skaffat oss genom livet och det är också här vi kan hitta hinder för framgång. Dessa hinder behöver identifieras och tränas för att vi skall ta oss från var vi är, till vart vi vill vara.

PEOPLE

Den första framgångsnyckeln har att göra med ledarskap, kultur och kommunikation. Som vi kunde se i ”PLANEN” är det oftast här det största problemet sitter i ett företag ”Avsaknad av tydliga och engagerande mål”. Med otydlighet i mål, ledarskap och kommunikation stressar vi organisationen och hjärnan. Vår hjärna behöver tydliga mål för att inte stressa upp sig. Ju mer vi tydliggör detta och tränar våra ledare i tydlighet desto mer effekt, mindre stress och bättre resultat.

PSYCHOLOGY

I detta avsnitt går vi på djupet för att se vad som egentligen styr människor i och utanför organisationen. Vi människor styrs av 2 starka krafter som påverkar hela vårt liv: att undvika smärta och uppleva njutning. Dessa associationer som är överlevnadsstrategier baseras på kopplingar till minne och känsla i vårt limbiska system. Det är också här vi skapar och bygger vanor. Vi har verktygen för att träna er i skapa goda vanor som ökar effekten och ökar välbefinnandet.

PHYSIOLOGY

Det är inte mycket som spelar någon roll i livet om vi inte mår bra. Det här avsnittet handlar om hur du fysiskt mår (kopplat till ditt psykiska välbefinnande). Vi ser till hur du kommunicerar med dig själv och organisationen genom ditt kroppsspråk, hur stress hanteras och motverkas. Vi arbetar även med den fysiska hälsan.

PERFORMANCE

Företagande handlar om att skapa resultat och då måste vi driva mot resultat varje dag, egna och andras. Genom att på djupet förstå vad som driver performance (och inte driver) kan vi öka effekten av insatserna. Tyvärr finns det stor okunskap på detta område: multitasking är inte effektivt, långa möten är inte effektivt, stora öppna landskap är inte effektivt (om man inte gör rätt)…

Vi har digitala verktyg för att öka performance genom vår app Remente – ett performance management system som används i hela världen där över 1,2 miljoner individer laddat ner den.

Appen och systemet som förändrar ditt liv

Remente är en digital coach, som ständigt är tillgängligt och med dig 24/7 och hjälper dig att systematiskt arbeta för att förbättra ditt liv på de områden i livet du prioriterar att utvecklas.

Remente hjälper dig sätta mål, motiverar och uppmuntrar dig och pushar dig att fullfölja dina satta steg. Du får tillgång till verktyg, kurser och måluppföljning som hjälper dig hitta motivationen att få ett bättre liv ett steg i taget.

Läs mer om REMENTE

BUSINESS

Er strategi och hur ni målsätter och utvecklar affären.

AFFÄREN

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

Hur ni leder och motiverar organisationens och individernas beteende.

BETEENDET

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Hur väl ni paketerar det ni säljer och lyckas påverka köpprocessen.

VARUMÄRKET

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Strategi

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat.

Läs mer

Affärsutveckling

LeverageBusiness

Vi utvecklar er affär genom 12 framgångsnycklar som vi identifierat genom 15 års framgångsforskning. Vill du också veta genvägen till framgång?

Läs mer

Varumärke

LeverageBrand

Är ert varumärke en ”rebell”, ”härskare”, ”älskare” eller ”kompis”? Använd känslor och arketyper för att bygga starka och tydliga, vinnande varumärken.

Läs mer

Ledarutveckling

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

Organisationsutveckling

LeverageBehaviour

Frigör individens och företagets fulla potential. Skapa förutsättningar för att prestera bättre och må bättre med ökad produktivitet, optimism och motivation.

Läs mer