Loading...
Leveragemodellen2020-06-22T15:48:45+00:00
Klicka för att förstora bilden

Genvägen till framgång

På Leverage har vi ägnat de sista 15 åren till att bedriva framgångsforskning och identifierat 12 framgångsnycklar som alla var för sig skapar resultat, tillsammans en revolution.

Vi har helt enkelt hittat genvägar till framgång, vilka vi samlat i vår modell. Vissa genvägar är synliga och logiskavissa är osynliga och psykologiska.

Läs mer om modellens alla 12 olika framgångsnycklar uppdelat respektive områden: Business, Behaviour & Brand

BUSINESS

Er strategi och hur ni målsätter och utvecklar affären.

AFFÄREN

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

Hur ni leder och motiverar organisationens och individernas beteende.

BETEENDET

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Hur väl ni paketerar det ni säljer och lyckas påverka köpprocessen.

VARUMÄRKET

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer