Loading...
Hur vi kan tänka och agera i tider av oro och stress2020-06-18T16:34:24+00:00

Hur vi kan tänka och agera i tider av oro och stress?

Vårt globala samhälle har ställts inför en av de svåraste utmaningarna någonsin. Att inte veta hur det kommer att bli skapar stor stress i våra evolutionära hjärnor. Stress är ”upplevd avsaknad av kontroll” och när våra gamla överlevnadsmekanismer tar över sätter vi hjärnan i stress som har risk att pågå över lång tid. Detta är problematiskt eftersom långvarig stress påverkar såväl vår kognitiva förmåga, vår förmåga till problemlösning och vårt minne.

Genom att förstå hur vi fungerar kan vi hjälpa vår hjärna att skapa lugn och få tillgång till vår oerhörda förmåga att lösa problem. Det är 3 saker som krävs för att skapa detta lugn:

  1. Mål hjälper personer och organisationer att skapa ett lugn om vart vi skall och hjälper hjärnan att behålla lugnet.
  2. Vanor (goda sådana) hjälper oss att med små steg varje dag skapa effektivitet och upplevelse av att vara i kontroll.
  3. Stresshantering – gör att vi varje dag vet hur vi skall hantera oss för att skapa balans och vara produktiva och välmående.

Vi finns här för er och erbjuder Coachning, Strategistöd och Träningar för att på bästa sätt hantera situationen just nu och förbereda er för framtiden.

KONTAKTA OSS