Loading...
Tydlig Strategi – snabbaste vägen till Lönsamma affärer2019-12-13T13:25:04+00:00

Sätt er strategi på En dag – nå resultat snabbare.

Många strategiprocesser har en tendens att bli utdragna. De flesta verkar tro att detta är det bästa och enda sättet att skapa tydlighet, riktning och engagemang. Vi hävdar att det är precis tvärtom. I en undersökning Från Frost & Sullivan från 2012 visar det sig att den största utmaningen bland företag globalt är skapa en tydlig och implementerbar plan. Vi vet hur du ska göra och har processen och verktygen för det!

Leveragemodellen är lösningen

Genom vår beprövade modell – leveragemodellen – utvecklad under 15+ års framgångsforskning, har vi utvecklat en process som löser er strategi på två dagar.

Ni har säkert redan mission, vision, mål och strategier – vi vet det. Ofta behöver dock dessa spetsas för att kunna kommuniceras och bli till tydliga handlingar som leder till resultat.

Leveragemodellen är baserad på de 3 ingredienser som skapar resultat snabbast, nämligen:

Det spelar ingen roll om ni är ett miljardbolag eller ett litet företag med få anställda, mekanismerna och metoden är densamma eftersom det har sin grund i den senaste beteende- och neurovetenskapen som gäller för alla.

En strategi är vägen för att nå målet. En otydlig strategi, ger sämre resultat – det är inte konstigare än så. I vår effektiva process leder vi er i arbetet att identifiera hinder, hitta era resurser och styrkor för att tydliggöra strategin och öka effekten av den. Egentligen är det ganska enkelt, men för det krävs vår strukturerade process och att ni har oss där som hjälper er att se skogen för alla träd. Vi faciliterar, förenklar och förtydligar och guidar er in i mål – allt på en dag.

Hur kan vi vara så säkra på att det fungerar?

Av den enkla anledningen att vi genomfört denna systematiska process baserat på vår strukturerade modell i långt över 200 företag. Dessa har varit av varierande storlek, verkat i olika branscher, med olika kompetenser och utgångspunkt men lett till strålande resultat varje gång. Sagt om workshopen:

”Vi har kommit längre på en dag, än vi lyckats åstadkomma de senaste fem åren.”

”Vilken lättnad, allt blev så enkelt! Äntligen har vi en strategi, tydliga mål och actions som vi kan börja använda direkt.”

Kontakta oss så berättar vi mer

Hur går det till?

  • Vi startar med att ta reda på var ni är idag, ert nuläge, det hjälper vi er med genom att gå igenom vår GAP-analys baserat på leveragemodellens 12 framgångsnycklar.

  • Därefter faciliterar och vi coachar er framåt i arbetet med er visionoch hjälper er att tydliggöra de mål och delmål som krävs och vägarna, strategin, för att ta er till dem. För om ni inte vet vart ni ska spelar det ingen roll vilka vägar ni tar. Genom att sätta det i vår effektiva modell, ”Strategitemplet” samlas all denna vitala information på ett, enda blad.

  • På en dag går ni från vad som ofta känns som otydlighet, splittring och ofokus till klarhet, struktur och tydlig riktning.

Vad händer efter workshopen?

  • Efter workshopen arbetar ni själva vidare i ert företag enligt er nya strategi och målsättningar.

  • Om ni vill finns vi givetvis där för att coacha er och hjälper er aktivt att följa de genvägar just ni har för att nå målen snabbt och effektivt. Detta gör vi bl.a. genom att djupdyka och effektivt bearbeta just ert företags identifierade svaga områden utifrån de 12 nycklarna för framgång som vi hittat under vår strategidag.

  • Dessa 12 nycklar är baserade på framgångsforskning kring vad som skapar effektivitet i affärer, beteende och kommunikation (business, behaviour & brand) och återfinns i vår leveragemodell, vilken vi arbetat fram, testat och förfinat under 15 år i +200 företag

Läs mer om Leveragemodellen

 BUSINESS

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs Mer

BEHAVIOUR

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer
  • Business: Er strategi och hur ni målsätter och utvecklar affären.

  • Brand: Hur väl ni paketerar det ni säljer och lyckas påverka köpprocessen.

  • Behaviour: Hur ni leder och motiverar organisationens och individernas beteende.

Boka en GAP-ANALYS idag

BOKA