Sätt er strategi på EN dag – och nå resultat snabbare.

Många strategiprocesser har en tendens att bli utdragna. De flesta har ofta en tro att detta är det bästa sättet att skapa tydlighet, riktning och engagemang. Tyvärr är det precis tvärtom. I en undersökning Från Frost & Sullivan från 2012 visar det sig att den största utmaningen bland företag globalt är skapa en tydlig och implementerbar plan.

Leveragemodellen är svaret

Genom vår beprövade modell – leveragemodellen – utvecklad under 10+ års framgångsforskning, har vi utvecklat en process som löser er strategi på en dag.

Ni har säkert redan mission, vision, mål och strategier. Vi vet det. Ofta behöver dock dessa spetsas för att kunna kommuniceras och bli till tydliga handlingar som leder till resultat.

Leveragemodellen är baserad på de 3 ingredienser som skapar resultat snabbast, nämligen:

Det spelar ingen roll om ni är ett miljardbolag eller ett litet företag med få anställda, mekanismerna och metoden är densamma eftersom det har sin grund i den senaste beteende- och neurovetenskapen.

En strategi är vägen för att nå målet. En otydlig strategi, ger sämre resultat – det är inte konstigare än så. I vår effektiva process leder vi er att identifiera hinder, hitta era resurser och styrkor för att tydliggöra strategin och öka effekten av den. Egentligen är det ganska enkelt, men för det krävs vår strukturerade process och att ni har oss där som hjälper er att se skogen för alla träd. Vi faciliterar, förenklar och förtydligar och guidar er in i mål. Allt på en dag.

Hur kan vi så säkert veta att det fungerar?

Av den enkla anledningen att vi genomfört denna systematiska process baserat på vår strukturerade modell i långt över 100 företag i varierande storlek, branscher och med olika kompetenser och utgångspunkt och kommit till strålande resultat varje gång. Sagt om workshopen:

”Vi har kommit längre på en dag, än vi lyckats åstadkomma de senaste fem åren.”

”Vilken lättnad, allt blev så enkelt! Äntligen har vi en strategi, tydliga mål och actions som vi kan börja använda direkt.”

Kontakta oss

Hur går det till?

  • Det startar med att veta var ni är idag, ert nuläge, det hjälper vi er med genom att gå igenom vår GAP-analys baserat på leveragemodellens 12 framgångsnycklar.

  • Vi faciliterar och coachar er framåt i arbetet med er visionoch hjälper er att tydliggöra de mål och delmål som krävs och vägarna, strategin, för att ta er till dem. För om ni inte vet vart ni ska spelar det ingen roll vilka vägar ni tar. Vi sätter det i vår effektiva modell, ”Strategitemplet” som samlar all denna vitala information på ett, enda blad.

  • På en dag går ni från vad som ofta känns som otydlighet, splittring och ofokus till klarhet, struktur och tydlig riktning.

Vad händer efter workshopen?

  • Efter workshopen arbetar ni själva vidare i ert företag enligt er nya strategi och målsättningar.

  • Om ni vill finns vi givetvis där för att coacha er och hjälper er aktivt att följa de genvägar just ni har för att nå målen snabbt och effektivt. Detta gör vi bl.a. genom att djupdyka och effektivt bearbeta just ert företags identifierade svaga områden utifrån de 12 nycklarna för framgång som vi hittat under vår strategidag. Dessa 12 nycklar är baserade på framgångsforskning kring vad som skapar effektivitet i affärer, beteende ochkommunikation (leveragemodellens BusinessBehaviour and Brand) och återfinns i vår leveragemodell vilken vi arbetat fram, testat och förfinat under 10 år+100 företag.

Läs mer om Leveragemodellen

 BUSINESS

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer
  • Business: Hur ni målsätter och utvecklar affären.

  • Brand: Hur ni paketerar det ni säljer och påverkar köpprocessen.

  • Behaviour: Hur ni leder och motiverar organisationens och individernas beteende.

Boka GAP-ANALYS idag

BOKA