Loading...
LeverageContent2018-04-19T08:39:07+00:00

Vi tar hand om din löpande digitala innehållsmarknadsföring (content marketing, sociala medier, nyhetsbrev & blogginlägg mm). Vi driver helt enkelt er närvaro i de digitala kanaler som för er närmare era övergripande affärsmål. Vi vet nämligen att ni har fullt upp med er dagliga verksamhet och genom att ni låter oss hantera det digitala kan ni koncentrera er på allt det andra som rör er affär. Intresserad?

BOKA ETT KOSTNADSFRITT MÖTE

Exempel på vad vi hjälper våra kunder med

Känns det digitala krångligt? Det är du inte ensam om att tycka.

 • Känns hela den digitala marknadsföringsbiten inklusive sociala medier, content marketing, blogguppdateringar och pressutskick övermäktigt?

 • Har ni svårt att hinna med, saknar resurser eller har ni rentav inte kommit igång ordentligt på den digitala arenan ännu?

 • Är ni närvarande digitalt, men alldeles för sällan och sporadiskt?

Alla dessa scenarier är väldigt vanliga företeelser i företagsvärlden idag. Många känner sig osäkra på hur man ska gå tillväga, vilka kanaler man ska satsa på och framför allt hur man ska gå tillväga. Och de som vet hur man gör och har skapat en digital närvaro sliter ofta med uppgiften att ha en kontinuitet i flödet så att det känns uppdaterat, relevant och intressant för de målgrupper man vill nå.

Vi har kunskap & tid att sköta er löpande digitala närvaro

Hos många företag hamnar detta långt ner i prioriteringen av tid och resurser – det är nog med att hinna hantera den dagliga verksamheten. Och det är där vi kommer in. Vi skräddarsyr upplägget för er digitala närvaro baserat på er strategi & övergripande affärsmål och genom vår operativa, hands-on approach ser vi till att ni är synliga kontinuerligt med relevant innehåll i de egna digitala kanaler där det är relevant för er att finnas och synas.

Osäker på tydligheten i er strategi? Vi hjälper er på en dag! Läs mer om hur.

Läs mer om våra tjänster

Vi hjälper er skapa en övergripande digital strategi och digital strategisk plattform inklusive målsättningar och KPI:er baserat på era övergripande affärsmål samt insikter om ert erbjudande, er målgrupp och konkurrentsituation. Vilka kanaler ska ni satsa på, vilka riktar ni er mot i dessa och vad vill ni uppnå med er synlighet där?

 • Content marketing strategi & toolkit: vi hjälper er ta fram en contentstrategi och tillhandahåller de planeringsverktyg som behövs för att skapa en struktur.

 • Planering och struktur: vi bygger och strukturerar t.ex. er contentkalender, men även en bredare integrerad marknadsplan där det behövs.

 • Författande av content i form av PR-artiklar och sköta utskick av dessa till relevanta journalister och influencers via t.ex. MyNewsdesk och andra relevanta digitala kanaler.

 • Författande och publicering av relevant content (t.ex. artiklar) som driver intresse för er via t.ex. blogg- och nyhetsinlägg på er hemsida, LinkedIn mm.

 • Förslag och uppdatering av sidtexter, produkttexter och upplägg på hemsidor som ligger i linje med både er kommunikativa ambition och viktiga sökord som är relevanta för er verksamhet och produktflora. Vi arbetar bl.a. i WordPress & Prestashop mfl.

 • Arbetet inkluderar givetvis framtagande av kommunikationstexter/copywriting.

 • Vi startar upp er närvaro i nya sociala kanaler från grunden, där det behövs.

 • Vi gör en distributionsplanering och operativ distributionshantering av innehållet.

 • Vi publicerar löpande inlägg i era sociala kanaler baserat på en på förhand godkänd plan med content som ligger i linje med övergripande contentstrategin.

Vi tar fram de viktiga underlag, analyser och insikter som krävs för att skapa förutsättningar för relevant kommunikation:

 • Målgruppsanalys: insikter om t.ex. nuläge, drivkrafter, behov, beteende hos såväl B2B och B2C-målgrupper.

 • Branschanalys/branschtrender: t.ex. hur ser marknaden ut, hur stor är den, vilken marknadspotential finns, finns det luckor på marknaden?

 • Konkurrentanalys: kartläggning och analys av konkurrenterna inom en viss bransch. Hur ser de ut, hur uttrycker de sig, vad erbjuder de, finns det luckor, inspiration att hämta? Inkluderar benchmark och identifiering av GAP.

 • Viktiga sökord (SEO): trendande sökord/fraser för en specifik bransch, produktkategori mm.

 • Trender och tendenser: Inspiration och trendande ämnen och företeelser inom t.ex. en viss bransch/område.

Vi integrerar givetvis de viktiga och trendande sökord/sökfraser som är identifierade som relevanta för er bransch och verksamhet i de texter/den kommunikation som tas fram.

Vi ser till att skapa effektiv integrering, bred användning och återanvändning av framtaget material i multipla kanaler, content recycling.

STEG 1: VI SES!

LeverageContent drivs av Fredrika Rylén på Leverage som har en lång erfarenhet arbete inom kommunikation samt strategisk digital content marketing och har byggt den löpande sociala medienärvaron och PR-flödet för en mängd företag i vitt skilda branscher och arbetar såväl B2B som B2C. Bland kunderna återfinns företag som arbetar inom inredning, elektriska handverktyg, matdistributörer, tillverkningsindustri, digitala upplevelselösningar, webb- & systemutvecklarbyråer, e-handlare och tjänsteföretag.

Vi vill gärna visa er lite om hur vi brukar arbeta, uppdrag vi arbetar med nu och vill gärna att vi tar pulsen på varandra och vad är då bättre än att träffas? När vi väl bestämt oss för att arbeta tillsammans driver vi er närvaro löpande på ett självständigt vis, men det bygger på en kvalitativ gemensam uppstart och tydliga riktlinjer och målsättningar oss emellan. Och vad är väl bättre än att börja med att ses över en kopp kaffe?

BOKA ETT KOSTNADSFRITT MÖTE