Loading...
Leveragemodellen2019-12-13T13:00:48+00:00

Utvecklingsdagar med Leverage

Under Utvecklingsdagarna går vi igenom hur ni förbättrar era affärer med Pareto, bygger stark produktportfölj, ökar försäljningen, förbättrar ledarskapet, paketerar ert erbjudande, identifierar potentialen på marknaden, ökar er prestation, förbättrar er effektivitet och mycket mer

Vissa genvägar är synliga och logiskavissa är osynliga och psykologiska. På Leverage har vi ägnat de sista 15 åren till att bedriva framgångsforskning och identifierat 12 framgångsnycklar som alla var för sig skapar resultat, tillsammans en revolution.

Allt startar i hjärnan

Alla affärer startar med människor som har idéer, sätter dessa i system och kommunicerar iden till en vidare värld. Detta kallar vi BUSINESSBEHAVIOUR & BRAND.

Alla affärer startar som en kreativ process i höger hjärnhalva, där intuition, holistiskt tänkande, insikt och kreativitet härbärgerar. Sedan behöver dessa idéer sättas i processer, system och en logik i vänster hjärnhalva. Dock är det först när logik och känsla paras med vårt beteende som vi får resultat. Detta är framför allt en psykologisk process och påverkas av vilka vanor som driver oss i vardagen. Allt beteende är inlärt och vare sig vi har bra eller dåliga vanor styr det vårt agerande och därmed vårt resultat. Vi har verktyg för att hjälpa er sätta beteenden som leder till resultat.

 En modell – 1000 möjligheter

Vi har under de senaste 15 åren testat leveragemodellen empiriskt i 100-talet företag, i allt från små miljonbolag till stora miljardbolag. Skälet till att det fungerar är att det utgår från vår minsta gemensamma nämnare – vi är människor.

  • Vi startar alltid vår process med en så kallad GAP-analys, en diagnostik kring hur företaget arbetar baserat på de 12 framgångsnycklarna.

  • Sedan ser vi på planen – strategin – för att nå era mål. Oftast är denna bra men otydlig, vi hjälper er spetsa och konkretisera planen.

  • Vi trimmar sedan företaget med olika delar av modellen, baserat på hur det ser ut i det konkreta fallet.

Boka en GAP-analys

 BUSINESS

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs Mer

BEHAVIOUR

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer

Strategi

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat.

Läs mer

Coaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

Utbildning & Träningar

Våra liv drivs oftast framåt av vanor. Goda vanor, goda resultat, dåliga vanor… Genom våra kurser inspirerar, undervisar och tränar vi dig och ditt team att skapa bra vanor som låter dig utföra mer med mindre insats.

Läs mer

Föreläsningar

Fastnat? Ibland behöver vi inspireras, få nya perspektiv, finna nya idéer eller bara få en mental paus.
Vi tror på kraften i nya perspektiv för att skapa förändring till det bättre.

Läs mer