Vi levererar experthjälp till företag i Västsverige

Just nu hjälper vi på Leverage ett 40-tal företag i Västsverige med strategi och handlingsplan för att förbättra deras position på marknaden och nå bättre resultat. Projektet som heter Marknadslyftet sker i samarbete med IUC Halland, läs mer om projektet på IUC Hallands hemsida. Läs några av deltagarnas omdömen nedan.

Kontakta oss

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat. 

Läs mer

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

LeverageAcademy

Våra liv drivs oftast framåt av vanor. Goda vanor, goda resultat, dåliga vanor… Genom våra kurser inspirerar, undervisar och tränar vi dig och ditt team att skapa bra vanor som låter dig utföra mer med mindre insats.Our lives are mostly driven by habits. 

Läs mer

LeverageTalks

Fastnat? Ibland behöver vi inspireras, få nya perspektiv, finna nya idéer eller bara få en mental paus.

Vi tror på kraften i nya perspektiv för att skapa förändring till det bättre.

Läs mer