Booking Inquiry Lecture2018-05-23T09:28:23+00:00

Booking Inquiry Lecture/Talk

We do our talks in both English and Swedish. Vi föreläser givetvis även på svenska!